OPTIMAT kompletne spravuje e-shop (outsourcing) Honeyletter
 

Spravujeme B2B a B2C e-commerce pre Honeyletter od februára 2019

Honeyletter Production je mladá spoločnosť so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, ktorej ambíciou je uvádzať na trh spravodlivé a udržateľné výrobky. Vyrábajú čokoládu, ovocie a datle v čokoláde s certifikátmi Halal, Kosher a Vegan. Sú presvedčení, že láska k čokoláde môže spájať kultúry a národy. Snažia sa podporovať dialóg o každodenných veciach, ktoré spájajú ľudí bez ohľadu na rasu, farbu pleti alebo vierovyznanie.

Príkladom spájania kultúr je sviatočný kalendár s 30 kusmi čokolády Iftarlender. Pri tejto inovácií sa inšpirovali kresťanským adventným kalendárom. Iftarlender je určený pre moslimov počas Ramadánu.

 

Poskytované služby.

Predaj B2C a B2B na trhoch Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Holandsko, Belgicko, Dánsko, Švajčiarsko a Turecko.

 

TECHNOLÓGIANavrhli sme kompletnú e-commerce stratégiu a "cestovnú" mapu na realizáciu.

Vybudovali sme B2B a B2C e-commerce a implementovali všetky požiadavky klienta.

Kompletne prevádzkujeme včítane včítane hostingu a dátového prepojenie na interný IS klienta.

Zlepšujeme a optimalizujeme výkon, aktualizujeme softvéry a pravidelne vyhodnocujeme prevádzku.

OBSAHNavrhujeme online marketingovú a predajnú stratégiu na základe analýz trhu, konkurencie a profilov zákazníkov (persóny).

Implementujeme schválené návrhy, vytvárame odborný obsah pre každú etapu nákupnej cesty zákazníkov.

Realizujeme online marketing a online predaj prostredníctvom neplatených a platených kanálov.

Zlepšujeme a optimalizujeme mikro a makro konverzie. Pravidelne vyhodnocujeme výsledky a plnenie plánov.

ZÁKAZNÍCKY SERVISNavrhli sme stratégiu starostlivosti a podpory pre online zákazníkov.

Implementovali sme schválené návrhy.

Prevádzkujeme telefonickú, online podporu pre zákazníkov. Poskytujeme podporu na sociálnych sieťach. Spracovávame objednávky, faktúry a riadime prepravu tovaru.

Zlepšujeme systémy podpory predaja. Získavame spätnú väzbu a hodnotenia zákazníkov. Optimalizujeme správu a prevádzku.

 
 
Copyright © 2020 OPTIMAT.SK, s.r.o.