OPTIMAT kompletne spravuje e-shop (outsourcing) Tatrasvit Socks
 

Spravujeme B2C e-commerce pre Tatrasvit Socks od júla 2017

Tradičný výrobca ponožiek a pančuchového tovar od roku 1934. V spoločnosti Tatrasvit Svit-Socks, a.s. vyrobia cca 3 milióny párov ponožiek ročne. Medzi najvýznamnejšie obchodné značky, s ktorými spoločnosť Tatrasvit Svit-Socks doposiaľ spolupracuje alebo spolupracovala patria Bepon, Alain Delon, Hugo Boss, C&A, Lacoste,Falke, Burlington, Cerutti 1881. Do e-shopu vybrali ponožky pre každého člena rodiny a pre každú príležitosť. Za kvalitu ručíme od roku 1934.

 

Potreby a ambície.

Klient vlastnými kapacitami prevádzkoval e-shop. Používal redakčný systém WordPress e-commerce platformu WooCommerce. Starostlivosť o e-shop vykonával jeden z manažérov okrem svojich hlavných povinností. Obsluhovali len trh Slovenskej republiky.

Ambíciou klienta bolo nájsť partnera, ktorý by im navrhol, vybudoval, spravoval a prevádzkoval nový e-shop. E-shop by mal byť centrálnym bodom pre online komunikáciu a nákupy pre B2C a B2B zákazníkov. Mal by byť dátovo prepojený s interným informačným systémom a účtovníctvom. Cieľovými trhmi v prvých rokoch sú Slovensko a Česko, neskôr aj nemecky hovoriace krajiny. Klient očakával zvýšenie objemu predaja a vyššiu vernosť zákazníkov.

Klient veril, že online prostredie ponúka oveľa viac, ako v súčastnosti získava. Do budúcnosti predpokladá, že 10% tržieb sa bude realizovať v online prostredí.

 

Poskytované služby.

Predaj B2C na trhoch SR, ČR a ostatné krajiny.

 

TECHNOLÓGIANavrhli sme kompletnú e-commerce stratégiu a "cestovnú" mapu na realizáciu.

Vybudovali sme B2B a B2C e-commerce a implementovali všetky požiadavky klienta.

Kompletne prevádzkujeme e-shop, vrátanee hostingu a dátového prepojenie na interný IS klienta.

Zlepšujeme a optimalizujeme výkon, aktualizujeme softvéry a pravidelne vyhodnocujeme prevádzku.

OBSAHNavrhujeme online marketingovú a predajnú stratégiu na základe analýz trhu, konkurencie a profilov zákazníkov (persóny).

Implementujeme schválené návrhy, vytvárame odborný obsah pre každú etapu nákupnej cesty zákazníkov.

Realizujeme online marketing a online predaj prostredníctvom neplatených a platených kanálov.

Zlepšujeme a optimalizujeme mikro a makro konverzie. Pravidelne vyhodnocujeme výsledky a plnenie plánov.

ZÁKAZNÍCKY SERVISNavrhli sme stratégiu starostlivosti a podpory pre online zákazníkov.

Implementovali sme schválené návrhy.

Prevádzkujeme telefonickú, online podporu pre zákazníkov. Poskytujeme podporu na sociálnych sieťach. Spracovávame objednávky, faktúry a riadime prepravu tovaru.

Zlepšujeme systémy podpory predaja. Získavame spätnú väzbu a hodnotenia zákazníkov. Optimalizujeme správu a prevádzku.

 
 
Copyright © 2020 OPTIMAT.SK, s.r.o.