PREČO ECOMMERCE

Výhody eCommerce a online predaja priamo konečným spotrebiteľom DTC.

 

4 výhody pre výrobcov tovarov v spotrebiteľskom balení a značky:
a) vyšší a stabilnejší dopyt ako pred spustením ecommerce,
b) možnosť prechodu od hromadného k presne cielenému marketingu,
c) lepšie poznanie zákazníkov a rýchlejšia reakcia na zmeny
d) a možnosť efektívne testovať nové produkty, služby, inovácie a nápady.

VYŠŠÍ DOPYT A UDRŽATEĽNÝ RAST

eCommerce a online predaj priamo konečným spotrebiteľom pomáhajú zvyšovať a stabilizovať dopyt.

 

Dobrá zákaznícka skúsenosť je kľúč k udržateľnému rastu

Čo vplýva na rozhodovanie zákazníka, keď si má z čoho vyberať? Odpoveď je zákaznícka skúsenosť. Zákaznícka skúsenosť sa v súčasnosti stáva rovnako dôležitá ako tovar alebo služba, ktoré firmy ponúkajú. V niektorých odvetviach je zákaznícka skúsenosť často krát dôležitejšia ako samotná cena.

 

Digitálna online zákaznícka skúsenosť podporuje rast

Digitálna alebo online zákaznícka skúsenosť má mimoriadne veľký vplyv na celkovú zákaznícku skúsenosť. Platí to zvlášť v období korona krízy, kedy sa stále viac B2C ale aj B2B zákazníkov a spotrebiteľov presúva do online priestoru. Vplyv zlepšenia zákazníckej skúsenosti na rast analyzovala spoločnosť McKinsey: [Zdroj]

 

Zlepšenie zákazníckej skúsenosti o:

15 - 20 %

Znižuje náklady na obsluhu o:

20 - 40 %

Zvyšuje konverzie a rast o:

20 - 30 %

3 kroky k zlepšeniu zákazníckej skúsenosti

1. Pozorovanie a pohopenie interakcie zákazníka v každom komunikačnom bode. Mapovanie a spojenie komunikačných bodov do zákazníckej cesty. Identifikovanie očakávaní a problémov zákazníkov na ceste.
2. Definovanie ideálnej zákazníckej skúsenosti pre každý segment zákazníkov. Optimalizácia procesov a činností. Digitalizácia zákazníckej cesty.
3. Implementácia a spustenie. Stanovenie ukazovateľov, meranie, vyhodnotenie, zlepšovanie a optimalizácia.

 

Inovatívne postupy k zlepšeniu zákazníckej skúsenosti

Vybudovať a spustiť eCommerce alebo online predaj konečným spotrebiteľom je relatívne jednoduché. Digitálne technológie tento proces výrazne zrýchľujú. Uspieť, zabezpečiť udržateľný rast a budovať skvelú zákaznícku skúsenosť je však oveľa ťažšie. Zákazníci a spotrebitelia očakávajú relevantné a personalizované informácie a ponuky na celej zákazníckej ceste a všetkých kontaktných bodoch. Inovatívne prístupy a riešenia k očakávaniam zákazníkov zvyšujú pravdepodobnosť úspechu.

 

 

 

NEWSLETTER

Prihláste sa na odber spravodajcu.

Sledujeme, trendy v ecommerce.
Zbierame nové myšlienky, inšpirácie a nápady.
Zapájame sa a zdieľame výsledky prieskumov a benchmarkov.

 

Copyright © 2020 OPTIMAT.SK, s.r.o.