Riešenia na vyššiu návratnosť
e-commerce

Digitalizácia spôsobuje, že nielen B2C, ale aj B2B zákazníci neustále zvyšujú požiadavky na svojich dodávateľov. Spojenie klasického a digitálneho marketingu, predaja a služieb sa stáva nevyhnutnosťou.

Firmy investujú do e-commerce s cieľom získať nových a udržať existujúcich zákazníkov. Návratnosť investícií je otázna.

My v OPTIMAT pomáhame firmám zvyšovať návratnosť e-commerce zvyšovaním tržieb a optimalizáciou nákladov. Od digitálnych agentúr sa odlišujeme tým, že preberáme na seba aj riziká. Naša odmena priamo závisí od dosiahnutých výsledkov.

Začnime diskutovať o návratnosti e-commerce

 

E-commerce manažované služby (outsourcing)

Naše riešenia pokrývajú každý kanál, komunikačný bod a krok nákupnej cesty online zákazníkov. Spoločne pokrývajú každý aspekt e-commerce. Všetko v úzkom vzťahu s našimi klientmi, ich agentúrami a našimi partnermi. Technológie nám pomáhajú automatizovať opakované činnosti a dáta optimalizovať každú činnosť.

 

Back Office:

Užívateľská skúsenosť • B2B a B2C portály.
 • Marketingové technológie.
 • Automatizácia.
 • Produktový manažment.
 • SEO optimalizácia.
 • Landing stránky.
 • Prepojenie systémov.
 • Google Merchant prepojenie.
 • Amazon prepojenie.

Front Office:

Marketing a predaj • Vyhľadávanie zákazníkov.
 • Inzercia a Post-Click stránky.
 • Emailový marketing.
 • Sociálne siete.
 • Grafika.
 • Copywriting.
 • Zľavy a kupóny.
 • Personalizácia.


Začnime diskutovať o Vašom e-commerce

Support:

Podpora pre zákazníkov • Manažment objednávok.
 • Manažment faktúr.
 • Manažment dopravy.
 • Telefonická podpora.
 • Emailová podpora.
 • Online chat.
 • Registrácia zákazníkov.
 • Vernostné programy.
 • Predplatné programy.

 


Náš prístup

Náš prístup k riešeniu problémov klienta je jednoduchý ... počúvame. Snažíme sa pochopiť víziu a očakávania klienta do budúcnosti. Diagnostikujeme potreby. Mapujeme cestu. Vysvetľujeme naše myslenie. Po dosiahnutí dohody, konáme. Krok za krokom, kým nenaplníme ciele klienta.

Naše hodnoty

Zdieľaný úspech


Úspechom našich zákazníkov je meraný náš vlastný úspech. Na základe dlhoročných skúseností vieme, že vzájomne prospešné rozhodnutia sú základom dosiahnutia spoločnej vízie.

Rešpekt


Vzájomný rešpekt je dôležitý pri úspešnej spolupráci. Mali by sme rešpektovať ľudí, s ktorými pracujeme, ale aj sami seba. Pretože všetci zohrávame dôležitú úlohu v našom spoločnom úspechu.

Neustále zlepšovanie


Čo meriame a sledujeme, môžeme aj zlepšovať. Napriek úspechom, ktoré sme dosiahli, vždy sa snažíme zlepšovať.

 

Príbehy zdieľaného úspechu

Máme a mali sme česť a možnosť spolupracovať s množstvom skvelých ľudí.

Copyright © 2020 OPTIMAT.SK, s.r.o.