Naši klienti sú hlavne výrobcovia tovarov v spotrebiteľskom balení. Venujú sa svojmu hlavnému biznisu, kde sú najsilnejší. Outsourcujú eCommerce, predaj konečným spotrebiteľom - Direct to Consumer DTC a digitálny marketing.
Outsourcing im prináša vyššiu návratnosť ROI v porovnaní s prevádzkou vo vlastne réžii.

ECOMMERCE A DIRECT TO CONSUMER (DTC)

Výhody ecommerce a online predaja konečným spotrebiteľom.

Ecommerce a online predaj konečným spotrebiteľom - Direct to Consumer DTC, prináša firmám a značkám 4 hlavné výhody:

1. Pomáha zvyšovať a stabilizovať dopyt po výrobkoch a službách v online a offline priestore, od B2C aj B2B zákazníkov, na domácich a zahraničných trhoch. Kľúčom je lepšia zákaznícka skúsenosť - Customer Experience CX na celej zákazníckej ceste.

2. Pomáha lepšie poznať zákazníkov - Customer Insight a rýchlejšie reagovať na zmenu ich správania, aktivity konkurencie a zmeny na trhu (korona kríza, zatvorenie obchodov). Kľúčom sú dáta, analýzy a umelá inteligencia.

3. Pomáha prejsť od hromadného k presne cielenému marketingu a komunikácii so zákazníkmi a konečnými spotrebiteľmi.

4. Možnosť efektívne testovať nové produkty, služby, nové postupy a nápady. Učiť sa na základe výsledkov a rýchlejšie implementovať inovácie do offline a online sveta.

 

OUTSOURCING ECOMMERCE A DTC

Výhody a nevýhody insourcingu eCommerce a DTC

 

Hlavnou výhodou správy a manažmentu eCommerce vo vlastnej réžii je poznanie zložitosti firmy, sortimentu výrobkov, jej hodnôt, cieľov a potrieb. Angažovaný tím sa zaujíma o celkový úspech. Vedenie má možnosť neustále monitorovať kvalitu a aktivity tímu, má možnosť vyvodzovať zodpovednosť, ako aj úplnú kontrolu nad marketingovými rozpočtami. Okrem toho môžu zamestnanci v prípade potreby vyriešiť problémy s platformou elektronického obchodu priamo na mieste.

Nevýhodou môže byť odbornosť a kvalifikácia zamestnancov na výkon činností a vedenia na stanovenie správnej stratégie a dohľad nad prezíznou realizáciou jednotlových činností. Ďalšou nevýhodou môže prístup k moderným technológiám a softvérom.

 

Výhody a nevýhody outsourcingu eCommerce a DTC

 

Za outsourcing považujeme nielen jednoduché delegovanie vybranných činností na dodávateľa, ale aj prevzatie spoluzodpovednosti za budovanie, správu, rozvíjanie, manažment, VÝSLEDKY a návratnosť eCommerce, alebo online predaja konečným spotrebiteľom - Direct to Consumer DTC.

Hlavnou výhodou outsourcingu je vyššia efektívnosť v porovnaní s insourcingom. Vyššia efektívnosť je postavená na dvoch silných stránkach outsourcingového partnera. 1. Nižšie náklady. Outsourcingový partner dosahuje vyššie úspory z rozsahu, pretože združuje činnosti pre viac firiem - ECONOMIES OF SCALE. 2. Vyššia pravdepodobnosť úspechu. Outsourcingový partner je schopný držať krok s najnovšími trendami a technologickým vývojom - ECONOMIES OF EXPERTISE.

Najčastejšie uvádzanou nevýhodou outsourcingu je strata kontroly spojená s vyvodením zodpovednosti a strata kontroly nad rozhodovaním. Za ďalšie nevýhody sa môže považovať nedostatočná znalosť firmy, produktov, značky, konkurencie a nedostatočná motivácia na celkovom úspechu klienta.

 

Hybridný model správy a manažmentu eCommerce a DTC

 

Hybridný model manažmentu eCommerce spája výhody insourcingu a outsourcingu. Využívajú sa silné stránky oboch partnerov. Partnerská spolupráca, flexibilné zmluvy, presné meranie výsledkov, spoluzodpovednosť za výsledky, návratnosť a na rozhodovaní sú predpokladom na vytvorenie víťazného tímu.

 

AKO POMÁHAME

Prinášame inovatívne postupy a riešenia.

 

Vybudovať a spustiť eCommerce a online predaj konečným spotrebiteľom je realtívne jednoduché. Moderné technológie tento proces výrazne zrýchľujú. Uspieť a zabezpečiť udržateľný rast je však oveľa ťažšie. Kľúčom sú dáta a inovácie.

Neše inovatívne postupy sa koncentrujú na 4 hlavné oblasti: 1. Dizajnový zážitok užívateľa. 2. Personalizovaná komunikácia. 3. Obsah a digitálny marketing riadený dátami. 4. Zákaznícky servis a automatizovaná komunikácia.

 

AKO SPOLUPRACUJEME

Partnerský model spolupráce, spoluzodpovednosť a flexibilita.

 

Sme síce špecialisti na eCommerce, ale značku, trh, zákazníkov a konkurenciu najlepšie poznajú sami naši klienti. Spolupracujeme bok po boku, aby sme naplno využili ich silné stránky podporované našim know how, eCommerce technológiami, dátami a umelou inteligenciou.

V spolupráci s klientmi uplatňujeme 3 základné princípy. 1. Spoluzodpovednosť pri rozhodovaní. 2. Spoluzodpovednosť za výsledky. 3. Spoluzodpovednosť za návratnosť nákladov a investícií.

Flexibilné zmluvy a princíp ústretovosti umožňujú obom stranám rýchlo reagovať na všetky nepredvídané zmeny.

 

ECOMMERCE TRENDY

Aktuálne trendy pre udržateľný rast ecommerce.

 

Sledujeme, zbierame a zdieľame aktuálne ecommerce trendy, benchmarky a prieskumy ako inšpirácia pre ecommerce profesionálov.

 

Nákupné správanie zákazníkov počas korona krízy.

Pripravujeme

Personalizovaný ecommerce pre lepšiu zákaznícku skúsenosť.

Pripravujeme

Ecommerce podporovaná umelou inteligenciou (AI)

Pripravujeme

NEWSLETTER

Prihláste sa na odber spravodajcu.

Sledujeme, trendy v ecommerce.
Zbierame nové myšlienky, inšpirácie a nápady.
Zapájame sa a zdieľame výsledky prieskumov a benchmarkov.

 

REFERENCIE

Príbehy zdieľaného úspechu.

 

Máme a mali sme česť a možnosť spolupracovať s množstvom skvelých ľudí.

 

Copyright © 2020 OPTIMAT.SK, s.r.o.