Partner pre udržateľný rast eCommerce.

NAŠA PONUKA

Práve teraz, niekde na internete, vaši perspektívni zákazníci vyhľadávajú informácie, zvažujú nákup alebo nakupujú rovnaký tovar a služby ako viete dodať alebo poskytnúť.
Pomôžeme Vám ich udržateľným spôsobom vyhľadať, získať a udržať.

 

 

Viac informácií o udržateľnosti ecommerce
Ako pomáhame zabezpečiť udržateľný rast ecommerce

ZÁKAZNÍCKA SKÚSENOSŤ

 

eCommerce outsourcing a manažované služby | OPTIMAT.SK

Čo vplýva na rozhodovanie zákazníka, keď si má z čoho vyberať? Odpoveď je zákaznícka skúsenosť. Spokojný zákazník nakupuje viac. Zákaznícka skúsenosť sa stáva rovnako dôležitá ako tovar alebo služba. Skvelá zákaznícka skúsenosť sa stáva konkurenčnou výhodou.

Spokojnosť zákazníka sa vytvára na celej jeho zákazníckej ceste od vyhľadávania prvých informácií až po opakované nákupu a odporúčanie značky svojim známym. Skvelú zákaznícku skúsenosť (Customer experience - CX) spoločne vytvára offline a online digitálne prostredie.

Pri budovaní výnimočnej zákazníckej skúsenosti ide vytvorenie optimálneho mixu interakcie so zákazníkom, a) osobná komunikácia, b) kombinácia osobnej a digitálnej a c) čisto digitálnej.

Viac informácií o zákazníckej skúsenosti.

Ako pomáhame budovať skvelú zákaznícku skúsenosť.

ZÁKAZNÍCKA SKÚSENOSŤ

Úspešné firmy zistili, že v dnešnom svete sa zákaznícka skúsenosť stáva rovnako dôležitá ako tovar alebo služba, ktoré ponúkajú. S veľkým výberom totiž rastie aj apetít zákazníka po výnimočnom servise.

Pomáhame budovať skvelú zákaznícku skúsenosť v digitálnom prostredí. Spokojnosť zákazníka a zákaznícka skúsenosť spoluvytvárajú offline a online prostredie.

OPTIMAT.SK - partner pre udržateľný rast ecommerce.

ECOMMERCE STRATÉGIA

 

Ecommerce, online biznis tvoria spolu s offline biznisom a jeden harmonický celok. Spolu tak vytvárajú podmienky, aby akýkoľvek zákazník mohol nakúpiť tovar alebo služby podľa svojich preferencií.

Ecommerce nenahrádza, ale dopĺňa offline biznis. Jednoduché preklopenie offline ponuky do online sveta bez strategického prístupu zvyčajne neprináša želateľné výsledky.

Ecommerce okrem rastu predaja prináša aj možnosť cez dáta lepšie spoznať zákazníkov, zrýchliť inovácie, testovať a overovať nové ponuky, znížiť náklady a prejsť od hromadného k presne cielenému marketingu.

eCommerce outsourcing a manažované služby | OPTIMAT.SK

ECOMMERCE STRATÉGIA

 

eCommerce outsourcing a manažované služby | OPTIMAT.SK

Ecommerce a online biznis tvoria spolu s offline biznisom a jeden harmonický celok. Ecommerce nenahrádza, ale dopĺňa offline biznis. Jednoduché preklopenie offline do online biznisu bez strategického prístupu zvyčajne neprináša želateľné výsledky.

Našim klientom pomáhame vytvoriť a realizovať víťaznú ecommerce stratégiu.

Viac informácií o ecommerce stratégii
Naše služby pri príprave víťaznej ecommerce stratégii

ECOMMERCE STRATÉGIA A REALIZÁCIA

Stratégia a prezízna realizácia stratégie ovplyvňuje až 16 % tržieb.

Pomáhame vytvoriť ecommerce stratégiu, spolupodielame sa na precíznej realizácii a preberáme spoluzodpovednosť za výsledky a návratnosť.

OPTIMAT.SK - partner pre udržateľný rast ecommerce.

BUDOVANIE A ROZVOJ ECOMMERCE

 

eCommerce outsourcing a manažované služby | OPTIMAT.SK

Zákaznícka skúsenosť by sa mala stať rozhodojúcim kritériou pre rozhodovanie o budovaní alebo optimalizácii existujúceho ecommerce. Ide hlavne o vytvorenie užívateľského rozhrania (dizajn stránky), rozhodovanie o výbere ecommerce platformy, ecommerce technológií a integrácia ich s inými IT systémami.

Druhou úlohou je zabezpečenie zberu dát, súlad s ochranou osobných dát a jednoduchá možnosť analýz dát.

Treťou úlohou je nastavenie procesov súvisacich s ponukou tovarov a služieb, aktualizácie zásob, multichannel riešenia (schopnosť komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi na rôznych platformách individuálne), realizácie objednávok, dodanie tovaru, fakturácia a účtovníctvo.

Štvrtou úlohou je vytvorenie optimálneho prevádzkového modelu, zapojenie vlastných zdrojov, dodávateľské riešenia alebo partnerský program pre manažované služby.

Viac informácií o budovaní a rozvíjaní ecommerce

Naše služby pri budovaní a rozvoji ecommerce

DENNODENNÁ SPRÁVA ECOMMERCE

 

Ecommerce ponúka jedinečnú možnosť prejsť od hromadného k presne cielenému marketingu, platenému alebo prirodzenému organickému.

Kritické činnosti pre skvelú zákaznícku skúsenosť sú emailová, online a telefonická podpora pre zákazníkov, správne, rýchle, efektívne doručenie tovaru, informácie o stave objednávky a popredajný servis.

Dennodenná správa zahŕňa aj manažment marketingových kampaní, SEO, emailový marketing.

Udržateľnosť ecommerce závisí aj od efektívnosti spracovania objednávok, faktúr, dobropisov a dopravy.

eCommerce outsourcing a manažované služby | OPTIMAT.SK

ECOMMERCE PREVÁDZKA

 

eCommerce outsourcing a manažované služby | OPTIMAT.SK

Ecommerce ponúka jedinečnú možnosť prejsť od hromadného k presne cielenému marketingu, platenému alebo prirodzenému organickému.

Kritické činnosti pre skvelú zákaznícku skúsenosť sú emailová, online a telefonická podpora pre zákazníkov, správne, rýchle, efektívne doručenie tovaru, informácie o stave objednávky a popredajný servis.

Dennodenná správa zahŕňa aj manažment marketingových kampaní, SEO, emailový marketing.

Udržateľnosť ecommerce závisí aj od efektívnosti spracovania objednávok, faktúr, dobropisov a dopravy.

Viac informácií o dennodennej správe ecommerce.

Naše služby pri dennodennej správe ecommerce.

OPTIMALIZÁCIA ECOMMERCE

 

eCommerce outsourcing a manažované služby | OPTIMAT.SK

Ecommerce stratégia je nastavená, procesy sa realizujú a zber dát, benchmarky, porovnania, analýzy a vyhodnotenia nakoniec ukážu reálne výsledky a trend pri napĺňaní stanových cieľov.

Samozrejmosťou je vyhodnotenie a optimalizácia na úrovni zákazníckych segmentov.

Optimálnym systémom na neustále zlepšovanie sa sú procesy testovania a učenia sa.

Personalizovaná ponuka, jedinečnosť a odlíšenie sa cez značku sú univerzálne postupy na neustálu optimalizáciu ecommerce.

Viac informácií o optimalizácii ecommerce

Naše služby pri optimalizácii ecommerce

AKTUÁLNE MARKETINGOVÉ PROJEKTY

Našim klientom pomáhame zabezpečiť udržateľnosť ecommerce.

 

Prevzali sme spoluzodpovednosť na rozhodovaní a spoluzodpovednosť na výsledkoch.

 

Frutree výrobca čokolád, pralineik a baliareň sušeného ovocia a orechov | OPTIMAT.SK
Frutree je výrobca tabuľkových čokolád, čokoládových praliniek a baliareň sušeného ovocia a orechov.
Ecommerce pre B2C a B2B zákazníkov. Trh SK, CZ, AT a DE

FRUTREE

Tatrasvit Socks tradičný výrobca ponožkového a pančuchového tovaru | OPTIMAT.SK
Tatrasvit Socks je tradičný výrobca ponožkového a pančuchového tovaru.
Od roku 1934.
Ecommece pre B2C zákazníkov. Trh SK a ČR.

TATRASVIT SOCKS

Honeyletter výrobca čokolády a baliareň ovocia Vegan a Halal | OPTIMAT.SK
Honeyletter je výrobca tabuľkových čokolád a sušeného ovocia s certifikátom Vegan a Halal.
Ecommerce pre B2C a B2B zákazníkov. Trh DE, AT a EÚ:

HONEYLETTER

KOMUNIKÁCIA

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.

Prísne dodržiavame zásady na ochranu osobných dát a budeme Vás kontaktovať len na základe Vašej žiadosti.

 

Copyright © 2021 OPTIMAT.SK, s.r.o.