Obchodné meno: OPTIMAT.SK, s. r. o.
Sídlo: Tehelná 235/24, Bratislava, 831 03, Slovakia
Dátum zápisu: 27.4.1993
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konateľ: Ing. Otto Rolfes
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 91892/B
IČO: 31 584 934
IČ DPH: SK2020467372
DIČ: 2020467372
E-mail: info@optimat.sk
Telefón: +421 245 691 173